۱۳۹۰/۶/۳۱

اتوبوس بهتر است از موتوراتوبوس چیز خوبی است، زیرا انسان ها را اینور و آنور میبرد و به آنها کمک میکند، اتوبوس مزایای زیادی دارد، ولی بعضی وقتها داخل زندگی انسان ها میشود و گوه میخورد هِی
ما خانه مان را عوض کرده ایم به تازگی و یکهو همه چیز عوض شده است، نزدیک خانه مان یک ایستگاه اتوبوس نیز هست، او به ما کمک میکند، و در خانه ما سر میز ناهار و شام همش بحث آن است که چه اتوبوسی سوار شویم و کجا پیاده شویم، خانواده من به اتوبوس بیشتر از من احمیت میدهند، زیرا هیچگاه سر غذا راجع به من حرف نمیزنند!، ما صبحانه مان را روی زمین در آشپزخانه میخوریم، ما در آشپزخانه مان میز نداریم که روی آن صبحانه بخوریم و کونش را هم نداریم صبح اول صبحی وسائل صبحانه را ببریم و بگذاریم روی میز نهار خوری، 
ما ماشین نداریم، زیرا پولش را نداریم که یکی از آنها بخریم ، مادر من میگوید ما باید صرفه جویی کنیم، ولی گوه میخورد زیرا دیده ام نوشابه که ته لیوان میماند میریزد دور.
مادر بزرگ من یک بار با موتور تصادف کرده بود، و آمده بود خانه و میگفت اتوبوس بهتر است از موتور، منظورش حتما این بوده است که اگر اتوبوس به او میزد انقد بد نمیشد که موتور زده بود به او، مادر بزرگ من مرده است در حال حاضر و من دوستش دارم و دلم برایش تنگ شده است

۳ نظر:

 1. در بهتر بودن اتوبوس از موتور هیچ شکی نیست
  مادر بزرگ من فراموشی دارد او مرا یادش نمیاید حق هم دارد چند سالی هست که ندیدمش
  آن یکی هم مرده است . یک عکس از او به دیوار خانه مان هست . مادرم او را به یک گوشه اتاق زده که کسی نبیند چون یک خورده مویش در عکس بیرون است و مادر من مومن هست و فکر میکند که اگر مردی عکس او را با آن یه خرده مو ببیند تن مادر بزرگم در گور خاهد لرزید

  پاسخحذف
 2. من شما را دوست دارم و همین!

  پاسخحذف
 3. امروز میخواسم بپیچونم به مامانم گفتم من بااتوبوس میرم
  ولی در اصل میخواسم برم بوس بدم

  پاسخحذف